МВР

ОД Търговище

 

Заместник-директор и началник отдел "Криминална полиция"

 Комисар Мариан Неделчев Михайлов

 Роден е на 11.04.1968 г. в гр.Сливен.
Висшето си образование завършва във ВНВУ "Васил Левски" гр.Велико Търново  със специалност "Икономика, организация и планиране на вътрешната търговия".
Постъпва на работа в МВР през 1990 г. като оперативен работник по криминална линия в РПУ-Разград.
От 1998 г. до 2003 г. е началник сектор "Криминална полиция" в РПУ-Разград.
От 05.06.2003 г. е назначен за началник на РПУ-Разград.
Със заповед на Министъра на вътрешните работи от 23.10.2009 г. е назначен за временно изпълняващ длъжността Заместник директор на ОД МВР Разград.
Със заповед на Министъра на вътрешните работи от 06.07.2010 г.  е назначен на длъжност заместник директор ІІІ степен в ОД МВР Разград.
На 21.06.2016 г. със заповед на Министъра на вътрешните работи  е назначен на длъжност заместник директор ІІІ степен в ОД МВР Търговище.

Семеен, баща на две деца.
 
Приемно време: всеки четвъртък от 16.30 ч