МВР

ОД Търговище

 

Обявен е конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Търговище

07 сеп 2016


     На основание член 156, алинея 1, алинея 5 и алинея 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР, със заповед на министъра на вътрешните работи е обявен КОНКУРС за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Търговище за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:


1. Районно управление - Търговище
Сектор „Охранителна полиция”
Група „Охрана на обществения ред”
- полицай - старши полицай - 3 (три) вакантни длъжности;

 

2. Районно управление - Омуртаг
Група „Охранителна полиция”
- полицай - старши полицай - 1 (една) вакантна длъжност.


 Документите за участие в конкурса се подават в сектор “Човешки ресурси” при Областна дирекция на МВР - Търговище, адрес: гр. Търговище, ул. „Спиридон Грамадов” № 36, от 10,30 до 11,30 и от 15 до 17 ч; тел. 60363.  Краен срок за подаване на документите: 16.09.2016 г.

 

Заповед за обявяването на конкурса: http://www.dhr.mvr.bg/Competition/Entrance/Chl.142_T1/TAR_3437.htm

 23 май 2017 | 17:27