МВР

ОД Търговище

 

ОБЯВЕН Е КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ТЪРГОВИЩЕ

02 ное 2017

ОБЯВЕН Е КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ТЪРГОВИЩЕ


На основание чл. 156, ал.1 и ал.5 от Закона за МВР и наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР с МЗ № 8121К-7733 от 30.10.2017 г. в ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ТЪРГОВИЩЕ е обявен КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА за 9 (девет) вакантни младши изпълнителски длъжности: 
-МЛАДШИ АВТОКОНТРОЛЬОР в сектор „Пътна полиция“ – 3 бр.
-ПОЛИЦАЙ – СТАРШИ ПОЛИЦАЙ  в Районно управление – Търговище – 2 бр.
-ПОЛИЦАЙ – СТАРШИ ПОЛИЦАЙ  в Районно управление – Попово – 2 бр.
-ПОЛИЦАЙ – СТАРШИ ПОЛИЦАЙ  в Районно управление – Омуртаг – 1 бр.
- МЛАДШИ АВТОКОНТРОЛЬОР в Районно управление – Омуртаг – 1 бр.

Срокът за подаване на документите за участие в конкурса: 15 дни, считано от деня следващ публикуването на обявата. (03.11.2017 г. – 17.11.2017 г.)
Документи се приемат в сектор “Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” при ОДМВР – Търговище, всеки делничен ден от 10.00 до 11.30 и от 15.00 до 17.00 часа.

За повече информация относно изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса: тел. 0601/60363 и 0601/60374 - “Човешки ресурси” и www.mvr.bg (дирекция „Човешки ресурси“/обяви и конкурси/на длъжности за държавни служители по чл.142, ал.1, т.1/обявяване на конкурс за ОДМВР – Търговище)
 
 

 02 ноември 2017 | 10:59