МВР

ОД Търговище

 

Организация на дейността във връзка с предоставяне на право на ползване на регистрационен номер, заявен от правоимащо лице

1. Заповед 363з-406/26.04.2016 г.

2. Технологичен ред

3. Приложение № 1

4. Приложение № 2

5. Приложение № 3