МВР

ОД Търговище

 

20.11.2020 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
23.11.2020 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
24.11.2020 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
25.11.2020 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
26.11.2020 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
27.11.2020 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
30.11.2020 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи