МВР

ОД Търговище

 

22.04.2021 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
23.04.2021 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
26.04.2021 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
27.04.2021 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
28.04.2021 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
29.04.2021 г. - Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
05.05.2021 г. - Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи