МВР

ОД Търговище

 

14.01.2022 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
17.01.2022 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
18.01.2022 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
19.01.2022 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
20.01.2022 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
21.01.2022 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
24.01.2022 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
25.01.2022 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
26.01.2022 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
27.01.2022 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи