МВР

ОД Търговище

 


13.10.2021 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
14.10.2021 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
15.10.2021 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
18.10.2021 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
19.10.2021 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
20.10.2021 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
21.10.2021 г. - Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
22.10.2021 г. - Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи