МВР

ОД Търговище

 19.06.2020 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
22.06.2020 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
23.06.2020 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
24.06.2020 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
25.06.2020 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
26.06.2020 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
29.06.2020 г. - Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
30.06.2020 г. - Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
01.07.2020 г. - Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
02.07.2020 г. - Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи