МВР

ОД Търговище

 

Заявление за издаване на БЛД (КБ,  КЧХС, КЧПУ, УПБ, УПЧХС, УПЧПУ) с обикновена/бърза услуга може да подадете в:

 

 

 

СДВР/ОДМВР/РУ

 

Работно време на

сектор БДС

от понеделник до петък

 

 

Административен адрес

 

ОДМВР Търговище сектор БДС

 

от 08.30 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Търговище п.к. 7700, ул. "Спиридон Грамадов" № 36