МВР

ОД Търговище

 

                                                                                                      Издаване на паспорт 

ОДМВР ТЪРГОВИЩЕ

ИЗДАВАНЕ НА ПАСПОРТ

Видове услуги

и

такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни

 

(места за подаване на заявления)

Бърза услуга

до 3 работни дни

 

(места за подаване на заявления)

Експресна услуга

до 8 работни часа

(места за подаване на заявления)

Контакти:

 

 

ОДМВР Търговище


РУ Омуртаг


РУ Попово

Издаване на първи паспорт на лица до 14 г.

10

20

50

Издаване на следващ паспорт на лица до 14 г.

20

40

100

Издаване на паспорт на лица между14 и 58 г.

40

80

200

Начини на плащане

на таксите:

Плащане по банков път

Плащане чрез интернет

Плащане чрез "Български пощи" ЕАД

Плащане чрез картово разплащане

Плащане във финансово звено на МВР

 

Издаване на паспорт на лица между 58 и 70 г.

20

40

100

Паспорт на лица над 70 г.

10

20

50

Паспорт на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто с валиден ТЕЛК

3

6

15

 

Банкова сметка

 

BIC: UBBS BGSF

Банка ОББ - клон Търговище

 

IBAN:
BG10 UBBS 8002 3106 1235 05