МВР

ОД Стара Загора

 

Обява

05 яну 2017

Министерство на вътрешните работи

ГДПБЗН-гр.СОФИЯ
обявява 
търг с явно наддаване

На основание заповед №8121З-34/04.01.2017 год. на министъра на вътрешните работи  за продажба на употребявана техника и агрегати ,числяща се на РДПБЗН – Стара Загора.
Търгът ще се проведе на 23.01.2017год.(понеделник) от 9,00 часа в  РДПБЗН – Стара Загора на адрес: Гр. Стара Загора,ул..“Свети Княз Борис I“,№83
Техниката ще бъде изложена за оглед 7 (седем) работни дни –за времето от 12.01.2017 год. до  20.01.2017 год. от 10,00 часа до 12,00 часа на адрес: Гр.Стара Загора,ул.“Шопова могила“№2.

1 Вид на техниката:Пожарен автомобил,марка: ЗИЛ 130,шаси: 2749483,двигател: 424490 СТ, ДК№ 4846 СХ,първоначална тръжна цена: 800лв.,адрес на съхранение: гр. Стара Загора, ул. „Шопова могила“ №2.
2.Вид на техниката:Пожарен автомобил, марка:ИНТЕРНАЦИОНАЛ 1310, шаси:143301Н262574, двигател:69544,ДК№ СТ 1851 СН,първоначална тръжна цена:  600лв., гр. Стара Загора, адрес на съхранение: ул. „Шопова могила“ №2.
3. Вид на техниката:Лек автомобил, марка: ХЮНДАЙ СОНАТА, шаси:КМНЕМ41ВРYА219619,двигател№ G4JRX179955,ДК№ СТ 3784 ВН, първоначална тръжна цена: 500лв.,адрес на съхранение: гр. Стара Загора, ул. „Шопова могила“ №2.
4 Вид на техниката:Лек автомобил,марка:  ПЕЖО 405, шаси:VF315BB2270593686,двигател№ 1СТВ9003709,ДК№ СТ 4840 СХ,първоначална тръжна цена: 350лв.,адрес на съхранение:  гр. Стара Загора, ул. „Шопова могила“.
5 Вид на техниката:Лек автомобил,марка: УАЗ 469,шаси: 140306, двигател№ :71207645 СТ 3749 ВН, първоначална тръжна цена: 700лв., адрес на съхранение: гр. Стара Загора, ул. „Шопова могила“ №2.
6.Вид на техниката: Лек автомобил, марка:УАЗ, модел: 469 ,шаси: 180270, двигател№ :80808390,ДК№: СТ 3772 ВН, първоначална тръжна цена:700лв. ,адрес на съхранение:  гр. Стара Загора, ул. „Шопова могила“ №2.
7 Вид на техниката:мотоциклет,марка: ИЖ ,модел: 350, шаси: К19203287,двигател№: К19203287,ДК№: СТ 0763 К, първоначална тръжна цена:25лв., гр. Стара Загора, адрес на съхранение: ул. „Шопова могила“ №2.
8 Вид на техниката: мотоциклет,марка:  ЧЗ,модел: 350,шаси:  023461,двигател№: 024523,ДК№: СТ 0787 К ,първоначална тръжна цена:25лв., адрес на съхранение:гр. Стара Загора, ул. „Шопова могила“ №2.
9 Вид на техниката:товарен,марка:  ГАЗ,модел:  53А ,шаси:012872,двигател№: 603859,ДК№ СР 10251,първоначална тръжна цена: 800лв., гр. Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Шопова могила“ №2.
ул. „Шопова могила“ №2


1. Вид на агрегата: Моторна помпа, марка: БАРКАС,модел: TS 8х8,фабричен№ 661, първоначална тръжна цена:20лв., адрес на съхранение:гр. Стара Загора, ул. „Шопова могила“ №2.
2. Вид на агрегата: Моторна помпа,марка: БАРКАС,модел: TS 8х8,фабричен№: 670,първоначална тръжна цена:  20лв., адрес на съхранение: гр. Стара Загора, ул. „Шопова могила“ №2
3. Вид на агрегата: Моторна помпа,марка: ТYР-2,фабричен№  4-10-334,първоначална тръжна цена:  10лв., адрес на съхранение:гр. Стара Загора, ул. „Шопова могила“ №2
4.Вид на агрегата:  Моторна помпа,марка: БАРКАС,модел: TS 8х8, фабричен№259,първоначална тръжна цена: 20лв., адрес на съхранение:гр. Стара Загора, ул. „Шопова могила“ №2
5.Вид на агрегата:  Ел. генератор,марка: АД, модел:30, фабричен№152-8,първоначална тръжна цена:  350лв., адрес на съхранение:гр. Стара Загора, ул. „Шопова могила“ №2
6. Вид на агрегата:  Ел. генератор,марка: АД, модел:30, фабричен№193-4,първоначална тръжна цена:  350лв.,адрес на съхранение: гр. Стара Загора, ул. „Шопова могила“ №2
7.Вид на агрегата:  Ел. генератормарка:, АД, модел:30, фабричен№690-8,първоначална тръжна цена: 350лв., адрес на съхранение:гр. Стара Загора, ул. „Шопова могила“ №2
8.Вид на агрегата:  Ел. генератор,марка: АД, модел:30, фабричен№343,първоначална тръжна цена:  250лв.,адрес на съхранение: гр. Стара Загора, ул. „Шопова могила“ №2
9.Вид на агрегата:  Ел. генератор,марка: АБ, модел:АВ4-3С4, фабричен№84, първоначална тръжна цена: 30лв.,адрес на съхранение: гр. Стара Загора, ул. „Шопова могила“ №2
10.Вид на агрегата:  Ел. генератор,марка: АБ,модел: АВ4-3С3,фабричен№102,първоначална тръжна цена:  30лв., адрес на съхранение:гр. Стара Загора, ул. „Шопова могила“ №2
11.Вид на агрегата:  Ел. генератор марка: АБ, модел:АВ4Т/230М,фабричен№ РА24232288,първоначална тръжна цена:  30лв.,адрес на съхранение: гр. Стара Загора, ул. „Шопова могила“ №2
12.Вид на агрегата:  Ел. генератор, марка:АБ,модел: АВ4Т/230М, фабричен№РО242237232,първоначална тръжна цена:  30лв., адрес на съхранение:гр. Стара Загора, ул. „Шопова могила“ №2
13.Вид на агрегата:  Ел. генератор,марка: АБ, модел:АВ2-3С1,фабричен№19 ,първоначална тръжна цена: 30 лв,адрес на съхранение:гр. Стара Загора, ул. „Шопова могила“ №2
14. Вид на агрегата: Ел. генератор, марка:АБ,модел: АВ2-3С1 БЕЗ №,първоначална тръжна цена:  30лв., адрес на съхранение:гр. Стара Загора, ул. „Шопова могила“ №2
15.Вид на агрегата:  Ел. генератор,марка: АБ,модел: 35А230/50-3А,фабричен№: 1251670, първоначална тръжна цена: 15лв., адрес на съхранение:гр. Стара Загора, ул. „Шопова могила“ №2
16.Вид на агрегата:  Ел. генератор, марка:АБ, модел:35А230/50-3В,фабричен№: 2018363, първоначална тръжна цена: 15лв.,адрес на съхранение: гр. Стара Загора, ул. „Шопова могила“ №2
17. Вид на агрегата: Ел. генератор,марка: АБ, модел:35А230/50-4, фабричен№:2463029, първоначална тръжна цена: 15лв.,адрес на съхранение: гр. Стара Загора, ул. „Шопова могила“ №2.

За участие в търга ,участниците следва да заплатят депозитна вноска от 10% от тръжната цена на вещта ,за която кандидатстват. Същата следва да бъде заплатена в дните на огледа на техниката в РДПБЗН – Стара Загора до 17,00 часа на 20.01.2017 год.
Стъпка за наддаване -5% от тръжната цена.На неспечелилите депозитът се връща след изготвяне на тръжния протокол. 23 май 2017 | 17:24