МВР

ОД Стара Загора

 

Заповед № 8121з-1116/29.08.2017 г. на министъра на вътрешните работи

06 ное 2017

Относно: Определяне на участник, спечелил проведен търг с явно наблюдение, за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, открит със заповед № 8121з-824-20.06.2017г. на министъра на вътрешните работи.

Изображения

 06 ноември 2017 | 11:01