МВР

ОД Стара Загора

 

Пътен контрол

Пътен контрол за 30.05.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 28.05.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 27.05.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 26.05.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 25.05.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 24.05.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 23.05.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 22.05.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 21.05.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 20.05.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 19.05.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 18.05.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 17.05.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 16.05.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 15.05.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 14.05.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 13.05.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 12.05.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 11.05.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 10.05.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 09.05.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 08.05.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 07.05.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 06.05.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 05.05.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 04.05.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 03.05.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 02.05.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 01.05.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

 

Пътен контрол за 30.04.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 29.04.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 28.04.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 27.04.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 26.04.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 25.04.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 24.04.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 23.04.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 22.04.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 21.04.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 20.04.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 19.04.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 18.04.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 17.04.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 16.04.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 15.04.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 14.04.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 13.04.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 12.04.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 11.04.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 10.04.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 09.04.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 08.04.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 07.04.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 06.04.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 05.04.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 04.04.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 03.04.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 02.04.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 01.04.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

 

Пътен контрол за 31.03.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 30.03.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 29.03.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 28.03.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 27.03.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 26.03.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 25.03.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 24.03.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 23.03.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 22.03.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 21.03.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 20.03.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 19.03.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 18.03.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 17.03.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 16.03.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 15.03.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 14.03.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 13.03.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 12.03.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 11.03.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 10.03.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 09.03.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 08.03.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 07.03.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 06.03.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 05.03.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 04.03.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 03.03.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 02.03.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 01.03.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

 

Пътен контрол за 28.02.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 27.02.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 26.02.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 25.02.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 24.02.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 23.02.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 22.02.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 21.02.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 20.02.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 19.02.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 18.02.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 17.02.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 16.02.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 15.02.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 14.02.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 13.02.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 12.02.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 11.02.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 10.02.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 09.02.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 08.02.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 07.02.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 06.02.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 05.02.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 04.02.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 03.02.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 02.02.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 01.02.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

 

Пътен контрол за 31.01.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 30.01.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 29.01.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 28.01.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 27.01.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 26.01.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 25.01.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 24.01.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 23.01.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 22.01.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 21.01.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 20.01.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 19.01.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 18.01.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 17.01.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 16.01.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 15.01.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 14.01.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 13.01.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 12.01.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 11.01.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 10.01.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 09.01.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 08.01.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 07.01.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 06.01.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 05.01.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 04.01.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 03.01.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 02.01.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 01.01.2017 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

 

Пътен контрол за 31.12.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 30.12.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 29.12.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 28.12.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 27.12.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 26.12.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 25.12.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 24.12.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 23.12.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 22.12.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 21.12.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 20.12.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 19.12.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 18.12.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 17.12.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 16.12.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 15.12.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 14.12.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 13.12.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 12.12.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора
Пътен контрол за 11.12.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора
Пътен контрол за 10.12.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора
Пътен контрол за 09.12.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора
Пътен контрол за 08.12.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора
Пътен контрол за 07.12.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора
Пътен контрол за 06.12.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора
Пътен контрол за 05.12.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора
Пътен контрол за 04.12.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора
Пътен контрол за 03.12.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора
Пътен контрол за 02.12.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора
Пътен контрол за 01.12.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

 

Пътен контрол за 30.11.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 29.11.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 28.11.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 27.11.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 26.11.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 25.11.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 24.11.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 23.11.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 22.11.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 21.11.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 20.11.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 19.11.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 18.11.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 17.11.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 16.11.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 15.11.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 14.11.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 13.11.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 12.11.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 11.11.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 10.11.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 09.11.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 08.11.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 07.11.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 06.11.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 05.11.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 04.11.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 03.11.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 02.11.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 01.11.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

 

Пътен контрол за 31.10.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 30.10.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 29.10.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 28.10.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 27.10.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 26.10.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 25.10.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 24.10.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 23.10.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 22.10.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 21.10.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 20.10.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 19.10.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 18.10.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 17.10.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 16.10.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 15.10.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 14.10.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 13.10.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 12.10.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 11.10.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 10.10.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 09.10.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 08.10.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 07.10.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 06.10.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 05.10.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 04.10.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 03.10.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 02.10.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 01.10.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

 

Пътен контрол за 30.09.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 29.09.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 28.09.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 27.09.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 26.09.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 25.09.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 24.09.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 23.09.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 22.09.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 21.09.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 20.09.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 19.09.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 18.09.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 17.09.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 16.09.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 15.09.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 14.09.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 13.09.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 12.09.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 11.09.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 10.09.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 9.09.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 08.09.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 07.09.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 06.09.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 05.09.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 04.09.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 03.09.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 02.09.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 01.09.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

 

Пътен контрол за 31.08.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 30.08.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 29.08.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 28.08.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 27.08.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 26.08.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 25.08.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 24.08.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 23.08.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 22.08.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 21.08.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 20.08.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 19.08.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 18.08.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 17.08.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 16.08.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 15.08.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 14.08.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 13.08.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 12.08.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 11.08.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 10.08.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 09.08.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 08.08.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 07.08.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 06.08.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 05.08.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 04.08.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 03.08.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 02.08.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 01.08.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

 

Пътен контрол за 31.07.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 30.07.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 29.07.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 28.07.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 27.07.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 26.07.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 25.07.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 24.07.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 23.07.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 22.07.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 21.07.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 20.07.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 19.07.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 18.07.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 17.07.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 16.07.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 15.07.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 14.07.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 13.07.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 12.07.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 11.07.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 10.07.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 09.07.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 08.07.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 07.07.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 06.07.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 05.07.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 04.07.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 03.07.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 02.07.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 01.07.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

 

Пътен контрол за 30.06.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 29.06.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 28.06.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 27.06.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 26.06.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 25.06.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 24.06.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 23.06.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 22.06.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 21.06.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 20.06.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 19.06.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 18.06.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 17.06.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 16.06.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 15.06.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора

Пътен контрол за 14.06.2016 година на сектор "Пътна полиция" на територията на ОДМВР - Стара Загора