МВР

ОД Стара Загора

 

31 юли 2018

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на служители от ОДМВР – Стара Загора през месец август 2018 г.

01 август 2018г. (сряда)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Калитиново, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Преславен, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

02 август 2018г. (четвъртък)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Трояново, общ. Раднево – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Любеново, общ. Раднево – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

07 август 2018г. (вторник)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Ковач, общ. Раднево – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Трънково, общ. Раднево – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

08 август 2018г. (сряда)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Могила, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Малко Кадиево, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

09 август 2018г. (четвъртък)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Партизанин, общ. Братя Даскалови – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

14 август 2018г. (вторник)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Винарово, общ. Чирпан – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Могилово, общ. Чирпан – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

15 август 2018г. (сряда)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Рупките, общ. Чирпан – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Спасово, общ. Чирпан – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

16 август 2018г. (четвъртък)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Кънчево, общ. Казанлък – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Ръжена, общ. Казанлък – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

21 август 2018г. (вторник)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Разделна, общ. Гълъбово – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Великово, общ. Гълъбово – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

22 август 2018г. (сряда)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Кравино, общ. Опан – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Княжевско, общ. Опан – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

23 август 2018г. (четвъртък)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Пъстрово, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Лозен, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

28 август 2018г. (вторник)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Горно Сахране, общ. Павел баня – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Долна Сахране, общ. Павел баня – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

29 август 2018г. (сряда)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Мирово, общ. Братя Даскалови – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Плодовитово, общ. Братя Даскалови – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

30 август 2018г. (четвъртък)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Зетьово, общ. Чирпан – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Целина, общ. Чирпан – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на територията на Второ РУ-Стара Загора през месец август 2018 г.

с. Пъстрово, с. Лозен, с. Сладък кладенец, с. Арнаутито, с. Християново, с. Калояновец, с. Самуилово, с. Ловец, с. Козаревец

09 август 2018 г. (четвъртък)
13.30 ч.-14.30 ч. – с. Пъстрово, общ. Стара Загора – гл.инспектор Стоян Кючуков - началник на Второ РУ - Стара Загора;
15.00 ч.-16.00 ч. – с. Сладък кладенец, общ. Стара Загора – гл.инспектор Стоян Кючуков - началник на Второ РУ - Стара Загора;
16.30 ч.-17.30 ч. – с. Лозен, общ. Стара Загора – гл.инспектор Стоян Кючуков - началник на Второ РУ - Стара Загора;


16 август 2018г. (четвъртък)
13.30 ч.-14.30 ч. – с. Арнаутито, общ.Стара Загора – гл.инспектор Ивайло Палов – началник сектор ОП;
15.00 ч.-16.00 ч. – с. Християново, общ.Стара Загора – гл.инспектор Ивайло Палов – началник сектор ОП;
16.30 ч.-17.30 ч. – с. Калояновец, общ.Стара Загора – гл.инспектор Ивайло Палов – началник сектор ОП;

23 август 2018 г. (четвъртък)
13.30 ч.-14.30 ч. – с. Самуилово, общ.Стара Загора – гл.инспектор Люцкан Люцканов – началник сектор КП;
15.00 ч.-16.00 ч. – с. Ловец, общ.Стара Загора – гл.инспектор Люцкан Люцканов – началник сектор КП;
16.30 ч.-17.30 ч. – с. Козаревец, общ.Стара Загора – гл.инспектор Люцкан Люцканов – началник сектор КП;

31 юли 2018

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на територията на РУ-Чирпан през месец август 2018 г.

с. Братя Даскалови, с. Зетьово, с. Свобода, с. Плодовитово, с. Гита, с. Златна ливада

03 август 2018 г. (петък)
10.00 ч.-12.00 ч.– с. Братя Даскалови, общ. Братя Даскалови – гл.инспектор Георги Георгиев - началник на РУ – Чирпан;

06 август 2018 г. (понеделник)
10.00 ч.-12.00 ч.– с. Братя Даскалови, общ. Братя Даскалови – ст.инспектор Юлиан Петров - началник на група КП;

08 август 2018 г. (сряда)
10.00 ч.-12.00 ч.– с. Братя Даскалови, общ. Братя Даскалови – ст.инспектор Недялко Петров - началник на Участък - Братя Даскалови;

13 август 2018 г. (понеделник)
10.00 ч.-12.00 ч.– с. Зетьово, общ. Чирпан – ст.инспектор Видьо Видев - началник на група ОП;

20 август 2018 г. (понеделник)
14.00 ч.-16.00 ч.– с. Гита, общ. Чирпан – ст.инспектор Юлиан Петров - началник на група КП;

23 август 2018 г. (четвъртък)
14.00 ч.-16.00 ч.– с. Свобода, общ. Чирпан – ст.инспектор Видьо Видев - началник на група ОП;

29 август 2018 г. (сряда)
10.00 ч.-12.00 ч.– с. Златна ливада, общ. Чирпан – гл.инспектор Георги Георгиев - началник на РУ – Чирпан;

30 август 2018 г. (сряда)
10.00 ч.-12.00 ч.– с. Плодовитово, общ. Братя Даскалови – ст.инспектор Недялко Петров - началник на Участък - Братя Даскалови;31 юли 2018

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на територията на РУ-Гълъбово през месец август 2018г.

с. Априлово, с. Великово, с. Разделна, с. Мъдрец, с.Главан, с.Помощник, с.Медникарово, с.Искрица, с.Обручище, с.Мусачево, кв. „М. Станев“

14 август 2018 г. (вторник)
09:30ч. в с. Априлово, общ.Гълъбово ст.инспектор Таня Георгиева – началник на група ОП и Стефан Колев – мл.ПИ;
10:00ч. в с. Обручище, общ.Гълъбово ст.инспектор Светослав Боев – началник на група КП и Георги Кехайов – ПИ;
10:30ч. в с. Великово, общ.Гълъбово ст.инспектор Таня Георгиева – началник на група ОП и Стефан Колев – мл.ПИ;
11:00ч. в с. Мъдрец, общ.Гълъбово ст.инспектор Светослав Боев – началник на група КП и Добромир Добрев – мл.ПИ;
11:30ч. в с. Разделна, общ.Гълъбово ст.инспектор Таня Георгиева – началник на група ОП и Стефан Колев – мл.ПИ;


15 август 2018 г. (сряда)
10:00ч. в с. Медникарово, общ.Гълъбово ст.инспектор Таня Георгиева – началник на група ОП и Добромир Добрев – мл.ПИ;
11:00ч. в с. Искрица, общ.Гълъбово ст.инспектор Таня Георгиева – началник на група ОП и Добромир Добрев – мл.ПИ;

16 август 2018 г. (четвъртък)
10:00ч. в с. Главан, общ.Гълъбово ст.инспектор Таня Георгиева – началник на група ОП и Мирослав Костов – мл.ПИ;
10:00ч. в с. Мусачево, общ.Гълъбово ст.инспектор Светослав Боев – началник на група КП и Стефан Колев – мл.ПИ;
11:00ч. в с. Помощник, общ.Гълъбово ст.инспектор Таня Георгиева – началник на група ОП и Мирослав Костов – мл.ПИ;
11:00ч. в кв. „М.Станев“, гр.Гълъбово ст.инспектор Светослав Боев – началник на група КП и Стефан Колев – мл.ПИ.

31 юли 2018

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на територията на РУ- Раднево през месец август 2018 г.

с. Любеново, с. Трояново, с. Диня, с. Даскал Атанасово, с. Рисиманово, с. Бели бряг

08 август 2018 г. (сряда)
10,30ч. -11,30ч. – с. Диня, общ. Раднево – гл.инспектор Иван Вътков - началник на РУ – Раднево;
11,45ч. -12,45ч. – с. Даскал Атанасово, общ. Раднево – гл.инспектор Иван Вътков - началник на РУ – Раднево;

22 август 2018 г. (сряда)
10,00ч. -11,00ч. – с. Трояново, общ. Раднево – ст.инспектор Руси Георгиев – началник на група „Охранителна полиция“;
11,15ч. -12,15ч. – с. Любеново, общ. Раднево – ст.инспектор Руси Георгиев – началник на група „Охранителна полиция“;

29 август 2018 г. (сряда)
10,00ч. -11,00ч. – с. Рисиманово, общ. Раднево – ст.инспектор Асен Паунков - началник на група „Криминална полиция“;
11,20ч. -12,20ч. – с. Бели бряг, общ. Раднево – ст.инспектор Асен Паунков - началник на група „Криминална полиция“.

31 юли 2018

ЗА ОД НА МВР Стара Загора

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО