МВР

ОД Стара Загора

 

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на служители от ОДМВР – Стара Загора през месец декември 2018 г.

04 декември 2018г. (вторник)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Казанка, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Ст.мин.бани, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

05 декември 2018г. (сряда)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Помощник, общ. Гълъбово – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Главан, общ. Гълъбово – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

06 декември 2018г. (четвъртък)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Мусачево, общ. Гълъбово – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Разделна, общ. Гълъбово – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

11 декември 2018г. (вторник)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Конаре, общ. Гурково – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Паничерево, общ. Гурково – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

12 декември 2018г. (сряда)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Ковачево, общ. Раднево – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Гледачево, общ. Раднево – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

13 декември 2018г. (четвъртък)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Осларка, общ. Чирпан – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Самуилово, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

18 декември 2018г. (вторник)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Кольо Мариново, общ. Братя Даскалови – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Верен, общ. Братя Даскалови – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

19 декември 2018г. (сряда)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Сърневец, общ. Братя Даскалови – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Сладък кладенец, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

20 декември 2018г. (четвъртък)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Малко Кадиево, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Могила, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

27 декември 2018г. (четвъртък)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Горно Ботево, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Плоска могила, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

28 декември 2018г. (петък)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Християново, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Еленино, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

30 ное 2018

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на територията на РУ-Чирпан през месец декември 2018 г.

05 декември 2018 г. (сряда)
14.00 ч.-16.00 ч.– с. Ценово, общ. Чирпан – ст.инспектор Иван Димитров - началник на група ОП;

06 декември 2018 г. (четвъртък)
10.00 ч.-12.00 ч.– с. Гита, общ. Чирпан – ст.инспектор Юлиан Петров - началник на група КП;

12 декември 2018 г. (четвъртък)
14.00 ч.-16.00 ч.– с. Плодовитово, общ. Братя Даскалови – ст.инспектор Юлиан Петров - началник на група КП;
14.00 ч.-16.00 ч.– с. Долно ново село, общ. Братя Даскалови – ст.инспектор Недялко Петров - началник на Участък - Братя Даскалови;

18 декември 2018 г. (вторник)
14.00 ч.-16.00 ч.– с. Спасово, общ. Чирпан – ст.инспектор Иван Димитров - началник на група ОП;

19 декември 2018 г. (сряда)
10.00 ч.-12.00 ч.– с. Мирово, общ. Братя Даскалови – ст.инспектор Недялко Петров - началник на Участък - Братя Даскалови;

30 ное 2018

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на територията на РУ-Гълъбово през месец декември 2018г.

12 декември 2018 г. (сряда)
10:00ч. в с. Главан, общ.Гълъбово гл.инспектор Светослав Боев – началник на РУ – Гълъбово и Мирослав Костов – мл.ПИ;
11:00ч. в с. помощник, общ.Гълъбово гл.инспектор Светослав Боев – началник на РУ – Гълъбово и Мирослав Костов – мл.ПИ;

10:00ч. в с. Мусачево, общ.Гълъбово ст.инспектор Таня Георгиева – началник на група ОП и Стефан Колев – мл.ПИ;
11:00ч. в кв. Митьо Станев, общ.Гълъбово ст.инспектор Таня Георгиева – началник на група ОП и Стефан Колев – мл.ПИ;

11 декември 2018 г. (вторник)
10:00ч. в с. Медникарово, общ.Гълъбово ст.инспектор Таня Георгиева – началник на група ОП и Добромир Добрев – мл.ПИ;
11:00ч. в с. Искрица, общ.Гълъбово ст.инспектор Таня Георгиева – началник на група ОП и Добромир Добрев – мл.ПИ;

09:30ч. в с. Априлово, общ.Гълъбово ст.инспектор Антон Проданов – ВПД началник група КП и Стефан Колев – мл.ПИ;
10:30ч. в с. Великово, общ.Гълъбово ст.инспектор Антон Проданов – ВПД началник група КП и Стефан Колев – мл.ПИ;
11:30ч. в с. Разделна, общ.Гълъбово ст.инспектор Антон Проданов – ВПД началник група КП и Стефан Колев – мл.ПИ;

13 декември 2018 г. (четвъртък)
10:00ч. в с. Обручище, общ.Гълъбово ст.инспектор Антон Проданов – ВПД началник група КП и Георги Кехайов – ПИ;
11:00ч. в с. Мъдрец, общ.Гълъбово ст.инспектор Антон Проданов – ВПД началник група КП и Добромир Добрев – мл.ПИ;

30 ное 2018

ЗА ОД НА МВР Стара Загора

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО