МВР

ОД Стара Загора

 

ОТКРИВАНЕ НА ДЕТСКО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - ГР. КРЪН, ОБЩ. КАЗАНЛЪК

     На 01.10.2018 г., в сградата на ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Крън, община Казанлък, беше открито Детско полицейско управление към РУ - Казанлък. Доброволците в ДПУ са от ІІІІ клас с класен ръководител Елена Гитова. На тържественото откриване на Детското полицейско управление присъстваха родителите на децата, кметът на гр. Крън – Теменужка Люцканова, директорът на училището – г-жа Мария Кафалиева, Началник сектор „Охранителна полиция“ при РУ – Казанлък – гл. инсп. Павлин Коцев, инсп. Драгомир Драгиев – ръководител на екипа на ДПУ, инсп. Детска педагогическа стая – Теодора Калъпова, инсп. Милен Генчев – инструктор по полицейска лична защита, мл. инсп. Десислава Бочева – мл. автоконтрольор. Малките доброволци от ДПУ положиха клетва. Децата бяха много ентусиазирани и очакват с нетърпение предстоящите срещи.

11 окт 2018

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на служители от ОДМВР – Стара Загора през месец октомври 2018 г.

02 октомври 2018г. (вторник)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Държава, общ. Чирпан – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Ценово, общ. Чирпан – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

03 октомври 2018г. (сряда)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Бащино, общ. Опан – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Бяло поле, общ. Опан – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

04 октомври 2018г. (четвъртък)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Горно Изворово, общ. Казанлък – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. с. Долно Изворово, общ. Казанлък – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

09 октомври 2018г. (вторник)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Бели бряг, общ. Раднево – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Рисиманово, общ. Раднево – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

10 октомври 2018г. (сряда)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Съединение, общ. Братя Даскалови – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Найденово, общ. Братя Даскалови – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

11 октомври 2018г. (четвъртък)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Остра могила, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Ново село, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

16 октомври 2018г. (вторник)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Люляк, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Колена, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

17 октомври 2018г. (сряда)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Горно ново село, общ. Братя Даскалови – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Долно ново село, общ. Братя Даскалови – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

18 октомври 2018г. (четвъртък)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Яздач, общ. Чирпан – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Яворово, общ. Чирпан – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

23 октомври 2018г. (вторник)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Лява река, общ. Гурково – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Пчелиново, общ. Гурково – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

24 октомври 2018г. (сряда)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Скобелево, общ. Павел баня – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Асен, общ. Павел баня – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

25 октомври 2018г. (четвъртък)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Енина, общ. Казанлък – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– гр. Крън, общ. Казанлък – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

30 октомври 2018г. (вторник)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Константиновец, общ. Раднево – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Тополяне, общ. Раднево – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

31 октомври 2018г. (сряда)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Димовци, общ. Гурково – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Брестова, общ. Гурково – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

04 окт 2018

ЗА ОД НА МВР Стара Загора

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО