МВР

ОД Стара Загора

 

СЪОБЩЕНИЕ за налагане на ПАМ на Стоян Атанасов Стоянов

17 яну 2020

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ на МВР – СТАРА ЗАГОРА
Стара Загора, ул. “Граф Игнатиев” №  16, тел. 042 665 434

№20000425- 14.01.2020 г.


                                                                              ДО
                                                                              СТОЯН АТАНАСОВ СТОЯНОВ   
                                                                              ОБЩ. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
                                                                              С.ОПЪЛЧЕНЕЦ
                                                                                                                                                           

                                                   СЪОБЩЕНИЕ

         
               Уведомяваме Ви, че със заповед №20000250 от 14/01/2020 г. на директора на ОДМВР- Стара Загора Ви е наложена принудителна административна мярка по чл.75 т.3 от ЗБЛД (Закон за българските лични документи) по постъпило ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДР №1/2020 г. от  10.01.2020 г. на РП-Чирпан.

 Можете да оспорите мярката по реда на Административно процесуалния кодекс.

Дата: 14.01.2020г.

                                                                            Началник сектор БДС :  ( п )
                                                                                                                     /М.Калъчева/

 17 януари 2020 | 11:11