МВР

ОД Стара Загора

 

СЪОБЩЕНИЕ за налагане на ПАМ на СВЕТОСЛАВ ЮЛИЯНОВ ФИЛИПОВ

05 ное 2019

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ на МВР – СТАРА ЗАГОРА
СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"
Стара Загора, ул. “Промишлена” №  2, тел. 042 665 586
     
УРИ:1228р-28223/30.10.2019г.                                        
                                                            ДО
                                                            СВЕТОСЛАВ ЮЛИЯНОВ ФИЛИПОВ
                                                           УЛ."ТРАКИЯ"№13                                                   
                                                            С.ХАДЖИДИМИТРОВО
                                                   

                                                   СЪОБЩЕНИЕ

          
                На основание чл. 61 от АПК Ви уведомяваме, че със заповед № 18-1228-001367 от 11/11/2018г. на Началник Сектор "Пътна полиция" Ви е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.1 б.Б от ЗДвП във връзка с образувана АНПр. № Д- 854668/11.11.2018г. на сектор ПП.

 Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 18.10.2019г.

                                                                            Началник сектор ПП:  ( п )
                                                                            Гл.инспектор:Ив.Манев
                                                                   
                                                                           

 05 ноември 2019 | 11:20