МВР

ОД Стара Загора

 

СЪОБЩЕНИЕ за налагане на ПАМ на ПАВЛИН ГИНЕВ СТОЙКОВ

05 ное 2019

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ на МВР – СТАРА ЗАГОРА
СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"
Стара Загора, ул. “Промишлена” №  2, тел. 042 665 586
     
УРИ:1228р-28222/30.10.2019г.                                        
                                                            ДО
                                                            ПАВЛИН ГИНЕВ СТОЙКОВ
                                                           УЛ."СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"№7,ЕТ.6,
                                                            АП.18                                                   
                                                            ГР.СТАРА ЗАГОРА
                                                   

                                                   СЪОБЩЕНИЕ

          
                На основание чл. 61 от АПК Ви уведомяваме, че със заповед № 19-1228-000397 от 09/05/2019г. на Началник Сектор "Пътна полиция" Ви е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.1 б.Б от ЗДвП във връзка с образувана АНПр. № АА- 145643/09.05.2019г. на сектор ПП.

 Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 15.10.2019г.

                                                                            ЗА Началник сектор ПП:  ( п )
                                                                            Ст.инспектор:Д.Димитров
                                                                            Съгл.Зап.№349з-2541/2019г.
                                                                   
                                                                           

 05 ноември 2019 | 11:25