МВР

ОД Стара Загора

 

СЪОБЩЕНИЕ за налагане на ПАМ на Огнян Грозев Петров

06 ное 2019

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ на МВР – СТАРА ЗАГОРА
Стара Загора, ул. “Граф Игнатиев” №  16, тел. 042 665 434

№19012529 - 31.10.2019 г.


                                                                              ДО
                                                                              ОГНЯН ГРОЗЕВ ПЕТРОВ    
                                                                              ГР. ХАСКОВО
                                                                              БУЛ. ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ 30, В,5,9
                                                                                                                                                           

                                                   СЪОБЩЕНИЕ

         
               Уведомяваме Ви, че със заповед №19005868 от 31/10/2019 г. на директора на ОДМВР- Стара Загора Ви е наложена принудителна административна мярка по чл.75 т.3 от ЗБЛД (Закон за българските лични документи) по постъпило ПРЕДЛОЖЕНИЕ Р 332/19 г. от  30.10.2019 г. на РП-Стара Загора.

 Можете да оспорите мярката по реда на Административно процесуалния кодекс.

Дата: 31.10.2019г.

                                                                            Началник сектор БДС :  ( п )
                                                                                                                     /М.Калъчева/

 06 ноември 2019 | 09:53