МВР

ОД Стара Загора

 

СЪОБЩЕНИЕ за налагане на ПАМ на ЙОРДАН СТОЯНОВ РАЙНОВ по чл.171 т.2А б.А от ЗДвП

05 ное 2019

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ на МВР – СТАРА ЗАГОРА
СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"
Стара Загора, ул. “Промишлена” №  2, тел. 042 665 586
     
УРИ:122800-28214/30.10.2019г.                                        
                                                        ЙОРДАН СТОЯНОВ РАЙНОВ
                                                        УЛ."БЪЛГАРСКО ОПЪЛЧЕНИЕ" №58,ВХ.А,ЕТ.5,
                                                        АП.28
                                                        ГР.СТАРА ЗАГОРА
                                                     
                                                        
                                                         
                                                        
                                                   

                                                   СЪОБЩЕНИЕ

          
                На основание чл. 61 от АПК Ви уведомяваме, че със заповед № 19-1228-000589 от 29/07/2019г. на Началника на Сектор "Пътна полиция" Ви е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.2А б.А от ЗДвП-прекратяване на регистрацията на МПС марка "Мерцедес" с рег. № СТ7423АТ за срок от 6 месеца  във връзка с образувана АНПр. № Д-915280/29.07.2019г. на сектор ПП.

 Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 29.10.2019г.                                                       
                                                                               ЗА Началник Сектор ПП
                                                                               Ст.инспектор
                                                                                                     /Б.Славов/
                                                                               Съгл.Зап.№349з-2642/2019г.
                                                                           
                                                                             
                                                                              
                                                                             

                                                                            

 05 ноември 2019 | 11:34