МВР

ОД Стара Загора

 

СЪОБЩЕНИЕ за налагане на ПАМ на Драгомир Иванов Стоянов

13 яну 2020

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ на МВР – СТАРА ЗАГОРА
Стара Загора, ул. “Граф Игнатиев” №  16, тел. 042 665 434

№20000249- 09.01.2020 г.


                                                                              ДО
                                                                              ДРАГОМИР ИВАНОВ СТОЯНОВ   
                                                                              ОБЩ. РАДНЕВО
                                                                              С.ЛЮБЕНОВО
                                                                                                                                                           

                                                   СЪОБЩЕНИЕ

         
               Уведомяваме Ви, че със заповед №20000150 от 09/01/2020 г. на директора на ОДМВР- Стара Загора Ви е наложена принудителна административна мярка по чл.75 т.3 от ЗБЛД (Закон за българските лични документи) по постъпило ПРЕДЛОЖЕНИЕ Р 3/2020 г. от  07.01.2020 г. на ОП-Стара Загора.

 Можете да оспорите мярката по реда на Административно процесуалния кодекс.

Дата: 09.01.2020г.

                                                                            Началник сектор БДС :  ( п )
                                                                                                                     /М.Калъчева/

 13 януари 2020 | 10:06