МВР

ОД Стара Загора

 

СЪОБЩЕНИЕ за налагане на ПАМ на Добринка Илиева Живкова

07 ное 2019

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ на МВР – СТАРА ЗАГОРА
Стара Загора, ул. “Граф Игнатиев” №  16, тел. 042 665 434

№19012679 - 04.11.2019 г.


                                                                              ДО
                                                                              ДОБРИНКА ИЛИЕВА ЖИВКОВА    
                                                                              ГР. НИКОЛАЕВО
                                                                              КВ. ВЪЗРАЖДАНЕ 1
                                                                                                                                                           

                                                   СЪОБЩЕНИЕ

         
               Уведомяваме Ви, че със заповед №19005938 от 04/11/2019 г. на директора на ОДМВР- Стара Загора Ви е наложена принудителна административна мярка по чл.75 т.3 от ЗБЛД (Закон за българските лични документи) по постъпило ПРЕДЛОЖЕНИЕ Р 154/19 г. от  01.11.2019 г. на РП-Казанлък.

 Можете да оспорите мярката по реда на Административно процесуалния кодекс.

Дата: 04.11.2019г.

                                                                            Началник сектор БДС :  ( п )
                                                                                                                     /М.Калъчева/

 07 ноември 2019 | 10:53