МВР

ОД Стара Загора

 

03 юни 2019

Кампанията „Безопасна ваканция” се проведе и в гр. Стара Загора

На 31 май 2019 година, от 10.30 до 12.30 часа, в парк „Александър Стамболийски“ (Алана) се проведе кампанията „Безопасна ваканция”- инициатива, станала вече традиция и посветена на предстоящата ваканция и Деня на детето – 1 юни.

      На 31 май 2019 година, от 10.30 до 12.30 часа, в парк „Александър Стамболийски“ (Алана) се проведе кампанията „Безопасна ваканция”- инициатива, станала вече традиция и посветена на предстоящата ваканция и Деня на детето – 1 юни.
     Проявата бе инициирана от ОД на МВР, Община Стара Загора, Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) и Младежки общински съвет, МКБППМН. В нея като съорганизатори и активни участници се включиха БМЧК, РС ПБЗН и отбор “Млад огнеборец”, „Детско полицейско управление”, сектор „Пътна полиция”, „Европа директно” и децата от ОУ ”Кирил Христов”, Шесто ОУ „Св. Никола” и СУ „Васил Левски”.
     Надсловът на проявата беше „Безопасна ваканция – Ваканция, здравей! Да играем безопасно”, насочена към ученици от втори - седми клас и нейната цел е да се привлече вниманието на децата и на техните родители към характерните за ваканционния период рискове и да се предоставят модели за безопасно поведение.
      Кампанията включи:
- викторина гатанки по безопасност на движението и обучение по безопасно пресичане
- демонстрации и обучение по оказване на първа помощ, провеждани от Младежки червен кръст – Стара Загора
- демонстрации, обучение и блиц - викторина, провеждани от отбор “Млад огнеборец”
- демонстрации от РСПБЗН
     Конкурси за :
- рисунка на асфалт – организиран от МОС
- най-оригинални позитивни послания върху балон организиран от МОС
     В проявата взеха участие състави на ЦПЛР, спортни клубове, децата имаха възможност да видят полицейски коли, мотори, автомобили за спасителни акции.
Участниците в конкурсите получиха награди.

 03 юни 2019 | 10:40