МВР

ОД Стара Загора

 

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на територията на РУ- Казанлък през месец юли 2019 г.

02 юли 2019

с. Ягода, с. Конаре, с. Средногорово, с. Търничени, с. Тулово, с. Лява река, с. Тъжа, с. Ясеново

09 юли 2019 г. (вторник)
11,00-12,00 ч.- с. Ягода – Началник У-Мъглиж – ст. инсп. Хр. Христов

10 юли 2019 г. (сряда)
11,00-12,00 ч. - с. Конаре – Началник У Гурково - ст. инсп. М. Караиванов

17 юли 2019 г. (сряда)
11,00-12,00 ч. - с. Средногорово – Началник сектор ОП - гл. инсп. П. Коцев

19 юли 2019 г. (петък)
11,00-12,00 ч. - с. Търничени – ВПД Началник У Павел баня - ст. инсп. Г. Апостолов

23 юли 2019 г. (вторник)
11,00-12,00 ч. - с. Тулово – Началник У-Мъглиж – ст. инсп. Хр. Христов

24 юли 2019 г. (сряда)
11,00-12,00 ч. - с. Лява река – Началник У Гурково - ст. инсп. М. Караиванов

26 юли 2019 г. (петък)
11,00-12,00 ч. - с. Тъжа – ВПД Началник У Павел баня - ст. инсп. Г. Апостолов

31 юли 2019 г. (сряда)
11,00-12,00 ч. - с. Ясеново – Началник сектор ОП - гл. инсп. П. Коцев

 02 юли 2019 | 13:57