МВР

ОД Стара Загора

 

31 декември 2018

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на територията на РУ-Гълъбово през месец януари 2019 г.

22 януари 2019 г. (вторник)
10:00ч. в с. Медникарово, общ.Гълъбово - ст.инспектор Антон Проданов – ВПД началник група КП и Добромир Добрев – мл.ПИ;
11:00ч. в с. Искрица, общ.Гълъбово - ст.инспектор Антон Проданов – ВПД началник група КП и Добромир Добрев – мл.ПИ;

10:00ч. в с. Мусачево, общ.Гълъбово - ст.инспектор Таня Георгиева – началник на група ОП и Стефан Колев – мл.ПИ;
11:00ч. в кв. Митьо Станев, общ.Гълъбово - ст.инспектор Таня Георгиева – началник на група ОП и Стефан Колев – мл.ПИ;

23 януари 2019 г. (сряда)
10:00ч. в с. Обручище, общ.Гълъбово - гл.инспектор Светослав Боев – началник на РУ – Гълъбово и Георги Кехайов – ПИ;
11:00ч. в с. Мъдрец, общ.Гълъбово - гл.инспектор Светослав Боев – началник на РУ – Гълъбово и Добромир Добрев – мл.ПИ;

10:00ч. в с. Главан, общ.Гълъбово - ст.инспектор Антон Проданов – ВПД началник група КП и Мирослав Костов – мл.ПИ;
11:00ч. в с. Помощник, общ.Гълъбово - ст.инспектор Антон Проданов – ВПД началник група КП и Мирослав Костов – мл.ПИ;

09:30ч. в с. Априлово, общ.Гълъбово - ст.инспектор Таня Георгиева – началник на група ОП и Стефан Колев – мл.ПИ;
10:30ч. в с. Великов, общ.Гълъбово - ст.инспектор Таня Георгиева – началник на група ОП и Стефан Колев – мл.ПИ;
11:30ч. в с. Разделна, общ.Гълъбово - ст.инспектор Таня Георгиева – началник на група ОП и Стефан Колев – мл.ПИ;
Изображения

 04 януари 2019 | 17:15