МВР

ОД Стара Загора

 

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на територията на РУ-Гълъбово през месец юли 2019г.

02 юли 2019

с. Обручище, с. Мъдрец, с. Априлово, с. Великово, с. Разделна, с. Медникарово, с. Искрица, с. Мусачево, кв. „М. Станев“, с. Главан, с. Помощник

23 юли 2019г. (вторник)
10,00 ч. – с. Обручище, община Гълъбово – Началник РУ – Светослав Боев, ПИ Г. Кехайов
11,00 ч. - с. Мъдрец, община Гълъбово - – Началник РУ – Светослав Боев, Мл. ПИ Д. Добрев
09,30 ч. – с. Априлово, община Гълъбово - Началник група ОП – Таня Георгиева, Мл. ПИ Ст. Колев
10,30 ч. – с. Великово, община Гълъбово - Началник група ОП – Таня Георгиева, Мл. ПИ Ст. Колев
11,30 ч. – с. Разделна, община Гълъбово - Началник група ОП – Таня Георгиева, Мл. ПИ Ст. Колев

24 юли 2019г. (сряда)
10,00 ч. - с. Медникарово, община Гълъбово – ВНД Началник група КП – Антон Проданов, Мл. ПИ Д. Добрев
11,00 ч. - с. Искрица, община Гълъбово – ВНД Началник група КП – Антон Проданов, Мл. ПИ Д. Добрев
10,00 ч. - с. Мусачево, община Гълъбово – Началник група ОП – Таня Георгиева, Мл. ПИ Ст. Колев
11,00 ч. – кв. „М. Станев“, община Гълъбово – Началник група ОП – Таня Георгиева, Мл. ПИ Ст. Колев

25 юли 2019г. (четвъртък)
10,00 ч. - с. Главан, община Гълъбово – ВНД Началник група КП – Антон Проданов, Мл. ПИ М. Костов
11,00 ч. - с. Помощник, община Гълъбово – ВНД Началник група КП – Антон Проданов, Мл. ПИ М. Костов

 02 юли 2019 | 13:50