МВР

ОД Стара Загора

 

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на територията на РУ-Гълъбово през месец февруари 2019 г.

31 яну 2019

19 февруари 2019 г. (вторник)
10:00ч. в с. Обручище, общ.Гълъбово - ст.инспектор Антон Проданов – ВПД началник група КП и Георги Кехайов – ПИ;
11:00ч. в с. Мъдрец, общ.Гълъбово - ст.инспектор Антон Проданов – ВПД началник група КП и Добромир Добрев – мл.ПИ;

10:00ч. в с. Главан, общ.Гълъбово - ст.инспектор Таня Георгиева – началник на група ОП и Мирослав Костов – мл.ПИ;
11:00ч. в с. Помощник, общ.Гълъбово - ст.инспектор Таня Георгиева – началник на група ОП и Мирослав Костов – мл.ПИ;

20 февруари 2019 г. (сряда)
10:00ч. в с. Медникарово, общ.Гълъбово - ст.инспектор Таня Георгиева – началник на група ОП и Добромир Добрев – мл.ПИ;
11:00ч. в с. Искрица, общ.Гълъбово - ст.инспектор Таня Георгиева – началник на група ОП и Добромир Добрев – мл.ПИ;


10:00ч. в с. Мусачево, общ.Гълъбово - ст.инспектор Антон Проданов – ВПД началник група КП и Стефан Колев – мл.ПИ;
11:00ч. в кв. „М.Станев“, общ.Гълъбово - ст.инспектор Антон Проданов – ВПД началник група КП и Стефан Колев – мл.ПИ;

21 февруари 2019 г. (четвъртък)
09:30 ч. в с. Априлово, общ.Гълъбово - гл.инспектор Светослав Боев – началник на РУ – Гълъбово и Стефан Колев – мл.ПИ;
10:30 ч. в с. Великово, общ.Гълъбово - гл.инспектор Светослав Боев – началник на РУ – Гълъбово и Стефан Колев – мл.ПИ;
11:30 ч. в с. Разделна, общ.Гълъбово - гл.инспектор Светослав Боев – началник на РУ – Гълъбово и Стефан Колев – мл.ПИ;

 05 февруари 2019 | 14:18