МВР

ОД Стара Загора

 

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на територията на Второ РУ-Стара Загора през месец юли 2019 г.

02 юли 2019

с. Борилово, с. Лясково, с. Пряпорец, с. Памукчии, с. Петрово, с. Михайлово

18 юли 2019 г. ( четвъртък)
13.30 ч.-14.30 ч. – с. Борилово – Началник Второ РУ - Стара Загора – Георги Георгиев
15.00 ч.-16.00 ч. – с. Лясково – Началник Второ РУ - Стара Загора – Георги Георгиев
16.30 ч.-17.00 ч. – с. Пряпорец – Началник Второ РУ - Стара Загора – Георги Георгиев

25 юли 2019 г. ( четвъртък)
13.30 ч.-14.30 ч. – с. Памукчии – Началник сектор ОП – Ивайло Палов
15.00 ч.-16.00 ч. – с. Петрово – Началник сектор ОП – Ивайло Палов
16.30 ч.-17.00 ч. – с. Михайлово – Началник сектор ОП – Ивайло Палов

 02 юли 2019 | 13:52