МВР

ОД Стара Загора

 

07 септември 2017

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на територията на Второ РУ-Стара Загора през месец септември 2017г.

с. Еленино, с. Арнаутито, с.Пряпорец


14 септември 2017г.( четвъртък)

13.30 ч.-14.30 ч.– с. Еленино, община Стара Загора – Началник  Второ РУ - Стара Загора – Стоян Кючуков 

21 септември 2017г. (четвъртък)

13.30 ч.-14.30 ч.–с. Арнаутито, общ.Стара Загора– Началник  сектор ОП - Ивайло Палов

28 септември 2017г.( четвъртък)
13.30 ч.-14.30 ч – с. Пряпорец, общ. Стара Загора - Началник сектор КП - Иван Вътков

 07 септември 2017 | 16:04