МВР

ОД Стара Загора

 

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на територията на Второ РУ-Стара Загора през месец август 2019 г.

31 юли 2019

с. Пъстрово, с. Сладък Кладенец, с. Лозен, с. Яворово, с. Ракитница, с. Богомилово

15.08.2019г. ( четвъртък)
13.30 ч.-14.30 ч. – с. Пъстрово – Началник сектор ОП – Ивайло Палов
15.00 ч.-16.00 ч. – с. Сладък Кладенец – Началник сектор ОП – Ивайло Палов
16.30 ч.-17.00 ч. – с. Лозен – Началник сектор ОП – Ивайло Палов

29.08.2019г. ( четвъртък)
13.30 ч.-14.30 ч. – с. Яворово – Началник Второ РУ - Стара Загора – Георги Георгиев
15.00 ч.-16.00 ч. – с. Ракитница – Началник Второ РУ - Стара Загора – Георги Георгиев
16.30 ч.-17.00 ч. – с. Богомилово – Началник Второ РУ - Стара Загора – Георги Георгиев

 31 юли 2019 | 14:16