МВР

ОД Стара Загора

 

31 декември 2018

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на служители от ОДМВР – Стара Загора през месец януари 2019 г.

02 януари 2019г. (сряда)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Кирилово, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Богомилово, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

03 януари 2019г. (четвъртък)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Бъдеще, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Памукчии, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

08 януари 2019г. (вторник)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Арнаутито, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Калояновец, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

09 януари 2019г. (сряда)

14.00 ч.-15.00 ч.– с. Пшеничево, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Хан Аспарухово, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

10 януари 2019г. (четвъртък)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Тулово, общ. Мъглиж – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Змейово, общ. Мъглиж – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

15 януари 2019г. (вторник)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Средец, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Ястребово, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

16 януари 2019г. (сряда)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Петрово, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Маджерито, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

17 януари 2019г. (четвъртък)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Преславен, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Калитиново, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

20 януари 2019г. (четвъртък)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Даскал Атанасово, общ. Раднево – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Диня, общ. Раднево – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

23 януари 2019г. (сряда)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Юлиево, общ. Мъглиж – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Дъбово, общ. Мъглиж – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

24 януари 2019г. (четвъртък)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Партизанин, общ. Братя Даскалови – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

29 януари 2019г. (вторник)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Свобода, общ. Чирпан – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Винарово, общ. Чирпан – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
Изображения

 04 януари 2019 | 17:16