МВР

ОД Стара Загора

 

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на служители от ОДМВР-Стара Загора през месец юли 2019 г.

03 юли 2019

с. Опан, с. Венец, с. Енина, с. Хаджидимитрово, с. Землен, с. Боздуганово, с. Найденово, с. Малко дряново, с. Зетьово, с. Златна ливада, и др.

02 юли 2019 г. (вторник)
10,00ч. -11,00ч. – с. Опан, община Опан – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Венец, община Опан – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

03 юли 2019 г. (сряда)
10,00ч. -11,00ч. – с. Енина, община Казанлък – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН 11,15ч. -12,15ч. – с. Хаджидимитрово, община Казанлък – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

04 юли 2019 г. (четвъртък)
10,00ч. -11,00ч. – с. Землен, община Раднево – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН 11,15ч. -12,15ч. – с. Боздуганово, община Раднево – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

09 юли 2019 г. (вторник)
10,00ч. -11,00ч. – с. Найденово, община Братя Даскалови – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Малко Дряново, община Братя Даскалови – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

10 юли 2019 г. (сряда)
10,00ч. -11,00ч. – с. Зетьово, община Чирпан – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Златна ливада, община Чирпан – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

11 юли 2019 г. (четвъртък)
10,00ч. -11,00ч. – с. Диня, община Раднево – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН 11,15ч. -12,15ч. – с. Даскал Атанасово, община Раднево – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

16 юли 2019 г. (вторник)
10,00ч. -11,00ч. – с. Малка Верея, община Стара Загора – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Лясково, община Стара Загора – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

17 юли 2019 г. (сряда)
10,00ч. -11,00ч. – с. Богомилово, община Стара Загора – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Кирилово, община Стара Загора – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

18 юли 2019 г. (четвъртък)
10,00ч. -11,00ч. – с. Едрево, община Николаево – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Паничерево, община Гурково – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

23 юли 2019 г. (вторник)
10,00ч. -11,00ч. – с. Змейово, община Стара Загора – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Хрищени, община Стара Загора – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

24 юли 2019 г. (сряда)
10,00ч. -11,00ч. – с. Тракия, община Опан – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Бял извор, община Опан – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

25 юли 2019 г. (четвъртък)
10,00ч. -11,00ч. – с. Памукчии, община Стара Загора – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Петрово, община Стара Загора – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

30 юли 2019 г. (вторник)
10,00ч. -11,00ч. – с. Кравино, община Опан – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Пъстрен, община Опан – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

31 юли 2019 г. (сряда)
10,00ч. -11,00ч. – с. Горно Ботево, община Стара Загора – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Плоска могила, община Стара Загора – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

 03 юли 2019 | 09:25