МВР

ОД Стара Загора

 

30 ноември 2018

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на служители от ОДМВР – Стара Загора през месец декември 2018 г.

04 декември 2018г. (вторник)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Казанка, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Ст.мин.бани, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

05 декември 2018г. (сряда)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Помощник, общ. Гълъбово – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Главан, общ. Гълъбово – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

06 декември 2018г. (четвъртък)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Мусачево, общ. Гълъбово – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Разделна, общ. Гълъбово – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

11 декември 2018г. (вторник)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Конаре, общ. Гурково – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Паничерево, общ. Гурково – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

12 декември 2018г. (сряда)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Ковачево, общ. Раднево – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Гледачево, общ. Раднево – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

13 декември 2018г. (четвъртък)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Осларка, общ. Чирпан – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Самуилово, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

18 декември 2018г. (вторник)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Кольо Мариново, общ. Братя Даскалови – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Верен, общ. Братя Даскалови – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

19 декември 2018г. (сряда)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Сърневец, общ. Братя Даскалови – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Сладък кладенец, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

20 декември 2018г. (четвъртък)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Малко Кадиево, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Могила, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

27 декември 2018г. (четвъртък)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Горно Ботево, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Плоска могила, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

28 декември 2018г. (петък)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Християново, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Еленино, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
Изображения

 30 ноември 2018 | 14:54