МВР

ОД Стара Загора

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

17 мар 2020

     1. До изтичане срока на извънредното положение се преустановява провеждането на медицинско освидетелстване, изследване на физическата годност, психологично изследване, изпити, интервюта в конкурсни и други процедури за назначаване и преназначаване на служители в МВР.
      2. В конкурсни процедури по член 10 от Закона за държавния служител, при които не е изтекъл срокът за подаване на документи за участие, приемът на документи ще продължи при спазване на разпоредените противоепидемични мерки.
3. Работа с кандидати за обучение в Академия на МВР ще започне след 15 април, за което ще бъде поставено допълнително съобщение.

ДИРЕКТОР: (п)


СТАРШИ КОМИСАР
Стоян Стоянов

 17 март 2020 | 17:21