МВР

ОД Стара Загора

 

Обществена поръчка

10 мар 2016

ОД на МВР Стара Загора обявява обществена поръчка  "Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води за сгради, ползвани от ОДМВР - Стара Загора”.

Решение за обществена поръчка за услуга "Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води за сгради, ползвани от ОДМВР - Стара Загора”

 23 май 2017 | 17:24