МВР

ОД Стара Загора

 

Откриване на процедура за снабдяване с електроенергия (ниско напрежение) на сградния фонд (обекти), управляван от ОДМВР - Стара Загора

21 мар 2018

1. Решение за откриване на процедура;
2. Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия;
3. Приложение 1 за обособена територия;
4. Списък на обектите, управлявани от ОДМВР - Стара Загора.


Становище;

Покана;

Декларация

Договор

 27 юли 2018 | 10:50