МВР

ОД Стара Загора

 

Структура

Група „Охранителна полиция”
Полицейски и мл. полицейски инспектори
Звено за охрана на  обществения ред, СОД и водачи на служебни кучета
Пътен контрол
Контрол над общоопасните средства
Звено “Български документи за самоличност”


Група „ Криминална полиция”
Криминална полиция
Детска педагогическа стая
Научно-техническа лаборатория

Група „ Икономическа полиция”
Оперативна дежурна част
Разследващи полицаи