МВР

ОД Стара Загора

 

Районно управление - Раднево

адрес: гр.Раднево, ул."23 септември" №4

За спешни повиквания - тел.112
тел. централа : (0417) 822 12; 823 12

Приемно време на началник РУ: вторник 14:00 - 16:00 ч.

Приемно време на звено "Контрол на общоопасните средства"
     вторник     9.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.30 ч.
     четвъртък  9.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.30 ч.  
     петък         9.00 - 12.00 ч.