МВР

ОД Стара Загора

 

Структура

Сектор "Охранителна полиция"
 Полицейски и младши полицейски инспектори
    Териториална полиция "Изток"
    Териториална полиция "Запад"

 Охрана на  обществения ред
 Контрол над общоопасните средства

 

Сектор "Криминална полиция "
• Престъпления против личността
• Престъпления против собствеността
• Детска педагогическа стая

 

Оперативна дежурна част
Разследващи полицаи
Звено "Български документи за самоличност
"