МВР

ОД Стара Загора

 

Първо районно управление - Стара Загора

адрес: гр. Стара Загора, ул. "Св.Княз Борис" № 89
За спешни повиквания - тел.112
Автоматична тел. централа: (042) 602 805
Детска педагогическа стая: (042) 665 321

Приемно време на началник РУ:  сряда 15:30-17:30ч.

Приемно време на звено "Контрол на общоопасните средства"
     всеки ден от 08:30 часа до 17:30 часа, без прекъсване