МВР

ОД Стара Загора

 

Група “Контрол на общоопасните средства и частната охранителна дейност”

 

• организира, подпомага и  дейността на Районните полицейски управления в областта по прилагането на Закона за контрол на взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, Правилника за неговото приложение и Закона за частната охранителна дейност 
• Осъществява административно-наказателна дейност по спазване разпоредбите на
Закона за контрол на взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и Закона за частната охранителна дейност
• Провежда изпити на лица, зъворшили курс за безопасно боравене с огнистрелни оръжия
   и боеприпаси (съгласно Наредба І-199/2003)
• Издава удостоверения за извършване на дейности по самоохрана

Услуги