МВР

ОД Стара Загора

 

Сектор “Икономическа полиция”

Сектор “Икономическа полиция” осъществява дейността си в тясно сътрудничество с другите държавни и обществени органи и институции, ангажирани с контрол върху икономическите процеси и взаимоотношения –  Национална агенция по приходите, инспекция по труда, комисия за защита правата на потребителите, инспекция за опазване и контрол на общественото здраве, дирекция по строителен надзор, служба по метрология и стандартизация и технически надзор асоциации за защита на интелектуалната собственост и др.

Разследванията в сектора се инициират от сигнали и жалби на граждани и други институции, публикации в медиите и чрез възлагане от органите на прокуратурата.

Гражданите, станали жертва на корупция, измами, престъпления по служба, измами с неистински парични знаци или други икономически престъпления могат да потърсят съдействие направо в сектор “Икономическа полиция” и неговите звена в районните полицейски управления в областта или чрез тел.112.