МВР

ОД Стара Загора

 

Районно управление - Казанлък

адрес: гр.Казанлък, ул."Д-р Стамболски" №2

За спешни повиквания - тел.112
тел. централа: (0431) 62 343

Приемно време на началник РУ: сряда 15:00 - 17:00 ч.

Приемно време на звено "Контрол на общоопасните средства"
     вторник     9.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.30 ч.
     четвъртък  9.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.30 ч.  
     петък         9.00 - 12.00 ч.