МВР

ОД Стара Загора

 

Структура

група „Охранителна полиция”
• Полицейски и мл.полицейски инспектори
Звено за охрана на обществения ред;
• Пътен контрол;
• Контрол над общоопасните средства;

група „Криминална полиция”
• Криминална полиция
• Икономическа полиция
• Детска педагогическа стая
• Научно-техническа лаборатория

Оперативна дежурна част
Разследващи полицаи
Звено “Български документи за самоличност"