МВР

ОД Стара Загора

 

Такси/ Fees

15 ное 2018

Такси за издаване на документи за самоличност

съгласно Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР

по закона за държавните такси

ЛИЧНА КАРТА

Обикновена услуга до 30 дни/лв./

Бърза услуга до 3 работни дни /лв./

Експресна услуга до 8 раб. часа /лв./

Издаване на първа лична карта на лица от 14 до 16 г.

Без такса

Без такса

Без такса

Издаване на следваща лична карта на лица между 14 и 16 г. и за всяка карта на лица между 16 и 18 г.

13

26

65

Издаване на лична карта на лица от 18 до 58 г.(с валидност 10г.)

18

36

90

Издаване на лична карта на лица от 58 до 70 г.(безсрочна)

11

22

55

Издаване на лична карта на лица над 70г.

Без такса

Без такса

Без такса

Издаване на лична карта на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

2

4

10

 

 

 

 

ПАСПОРТ

 

 

 

Издаване на първи паспорт на лица до 14 г.

10

20

50

Издаване на следващ паспорт на лица до 14 г.

20

40

100

Издаване на паспорт на лица между
14 и 58 г.

40

80

200

Издаване на паспорт на лица между
58 и 70 г.

20

40

100

Издаване на паспорт на лица над 70 г.

10

20

50

Издаване на паспорт на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

3

6

15

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

Обикновена услуга до 30 дни /лв./

Бърза услуга до 10 работни дни /лв./

Издаване на СУМПС на лица до 58 г.

25

50

-

Издаване на СУМПС на лица от 58 до 70 г.

11

22

-

Издаване на СУМПС на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

3

6

-

Издаване на СУМПС на лица над 70 г.

Без такса

Без такса

-

Издаване или подмяна на контролен талон към СУМПС

2

2

-

Издаване на контролен талон "Водач на моторно превозно средство без наказания" към СУМПС.

4

4

-

 
Забележка:  При подаване на заявленията лицата с трайно намалена работоспособност трябва да представят валидно експертно решение от ТЕЛК в оригинал и ксерокопие.

Таксите могат да бъдат заплащани във всяка една търговска банка, пощенски клон или на ПОС терминално устройство във всички звена „БДС”, група „Миграция” и сектор „Пътна полиция” по сметка на Областна дирекция на МВР - Стара Загора: 

 IBAN: BG30UNCR76303100115626, в полза на ОДМВР – Стара Загора, УниКредит Булбанк – Стара Загора.

ВАЖНО! За всяко лице и вид документ таксите се плащат отделно!


Такси за издаване на български лични документи на чужденци с предоставена закрила в Република България

(бежанци, чужденци с хуманитарен статут и чужденци, получили убежище)

съгласно Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР

по Закона за държавните такси

 

Български лични документи издавани на чужденци с предоставена закрила в Република България

Обикновена услуга до 30 дни(лв.)

Бърза услуга до 10 работни дни (лв.)

Карта на бежанец.

30 лв.

60 лв.

Карта на чужденец с хуманитарен статут.

30 лв.

60 лв.

Карта на чужденец, получил убежище

40 лв.

80 лв

Удостоверение за пътуване зад граница на бежанец.

50 лв.

100 лв.

Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут.

50 лв.

100 лв.

Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище.

55 лв.

110 лв.

 

       · Такси за предоставяне на данни от информационните фондове на МВР на чужденци с предоставена закрила в Република България

 

Подаване на писмено искане за предоставяне на информация за събития и факти, свързани с издаването на БЛД и издаване на документ удостоверяващ данните.

Срок за издаване до 14 дни (лв.)

Удостоверение за издадени български лични документи и тяхното ползване.

30 лв.
Fees for issuance of Bulgarian Identity Documents to foreign nationals granted special protection from the Republic of Bulgaria.

 (Foreign nationals granted refugee status, humanitarian status or asylum)

 

The fees are determined in Tariff № 4 for the fees collected at the Ministry of Interior.

 

Issuance of Bulgarian Identity Documents to foreign nationals granted special protection from the Republic of Bulgaria

Standard service - 30 calendar days

Accelerated service

- 10 work days

(the fee is double)

Refugee card

30 lv.

60 lv.

Card of foreign national with humanitarian status

30 lv.

60 lv.

Card of foreign national granted asylum

40 lv.

80 lv.

Certificates for travel abroad of a foreign national with refugee status

50 lv.

100 lv.

Certificates for travel abroad of a foreign national with humanitarian status

50 lv.

100 lv.

Certificates for travel abroad of a foreign national granted asylum

55 lv.

110 lv.


· Fee for issuance of documents certifying events and facts related to the issuance of identity documents upon submission of written request for information to foreign nationals granted special protection from the Republic of Bulgaria  -  30 lv.

The data is provided within 14 days in oral or written form or through any other means after the registration of the written request/ application


 19 август 2020 | 13:31