МВР

ОД Стара Загора

 

Място за подаване на заявления, работно време / Address of services units, working hours

12 авг 2020

ЗВЕНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ (AO)
КЪМ СЕКТОР “БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ”
ПРИ ОДМВР СТАРА ЗАГОРА
Звена за АО към сектор БДС при ОДМВР - Ст.Загора Наименование на услугата В звеното се приемат заявления с Работно време на звеното БДС от понеделник до петък Пощенски адрес, телефон и електронна поща
Обикновена Бързауслуга Експресна
услуга до 30 раб. дни до 3 раб. дни услуга до 8 раб. часа
ОДМВР Издаване на лични карти и паспорти на български граждани. ДА ДА ДА от 8.00 ч. до 18.00 ч. 6000 гр. Стара Загора, ул.„Г.С. Раковски“ № 68, телефон за връзка: 042/ 665 295, 042/ 665 570, 042/ 665 247 ел. поща: [email protected]
Издаване на български документи за самоличност на чужденци с предоставена особена закрила от РБ. ДА ДА -
Издаване на удостоверителни документи, свързани с издаването на документи за самоличност. до 14 дни след регистриране на искане или лично подадено писмено заявление.
Първо РУ Издаване на лични карти и паспорти на български граждани. Подновяване на СУМПС на български граждани. ДА НЕ НЕ от 8.00 ч. до 18.00ч. 6000 гр. Стара Загора, ул.„Св. Княз Борис“№ 89, телефон за връзка: 042/ 665 428 ел. поща: [email protected]
Второ РУ Издаване на лични карти и паспорти на български граждани. Подновяване на СУМПС на български граждани. ДА НЕ НЕ от 8.00ч. до 18.00ч. 6014 гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул.„Арх. Христо Димов“№ 37
тел. централа: 042/ 602 805 ел. поща: [email protected]
РУ Казанлък Издаване на лични карти и паспорти на български граждани. Подновяване на СУМПС на български граждани. ДА ДА НЕ от 8.00 ч. до 18.00 ч. 6100 гр. Казанлък, ул.„Д-р Стамболски“№ 2, телефон за връзка: 0431/ 60 241, 0431/ 60 258 ел. поща: [email protected]
РУ Чирпан Издаване на лични карти и паспорти на български граждани. Подновяване на СУМПС на български граждани. ДА ДА НЕ от 8.30 ч. до 17.30 ч. 6200 гр. Чирпан, ул. „Отец Паисий“ № 1, тел. централа: 0416/ 92 562 ел. поща: [email protected]

РУ Раднево Издаване на лични карти и паспорти на български граждани. Подновяване на СУМПС на български граждани. ДА ДА НЕ от 8.30 ч. до 17.30 ч. 6260 гр. Раднево, ул. „23-ти септември“ № 4, тел. централа: 0417/ 82 212 ел. поща: [email protected]
РУ Гълъбово Издаване на лични карти и паспорти на български граждани. Подновяване на СУМПС на български граждани. ДА ДА НЕ от 8.15 ч. до 12.00 ч., от 13.00 ч. до 17.15 ч. 6280 гр. Гълъбово, ул. „Г.Бенковски“ № 13, тел. централа: 0418/ 62 531 ел. поща: [email protected]


 17 август 2020 | 16:40