МВР

ОД Стара Загора

 

Информация за натовареността на звената към сектор "Български документи за самоличност" при ОДМВР – Стара Загора

23 сеп 2020

ОДМВР - Стара Загора 14.09.2020 г. 15.09.2020 г. 16.09.2020 г. 17.09.2020 г. 18.09.2020 г. Общо обслужени граждани за седмицата
БДС - ОДМВР 338 203 286 316 198 1341
Първо РУ Стара Загора 236 188 165 178 207 974
Второ РУ Стара Загора 201 190 195 177 209 972
РУ КАЗАНЛЪК 218 238 201 195 256 1108
РУ ЧИРПАН 86 67 50 58 62 323
РУ РАДНЕВО 57 68 54 48 41 268
РУ ГЪЛЪБОВО 40 36 37 31 41 185
Общо: 1176 990 988 1003 1014 5171
Общо обслужени граждани за седмицата:

 23 септември 2020 | 13:43