МВР

ОД Стара Загора

 

Информация за натовареността на гишетата в звената на сектор "Български документи за самоличност"

18 фев 2020

         
         Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР – Стара Загора, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи във всяко едно от звената БДС на територията на област Стара Загора.         
Мярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена БДС, както и е с цел допринасяне на удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.           
Готовите лични документи се получават в звеното БДС на ОДМВР – Стара Загора, където е подадено заявлението.

В тази връзка Ви предоставяме информация за натовареността на звената БДС при ОДМВР - Стара Загора, както следва:

ОДМВР - Стара Загора 10.02.2020 г. 11.02.2020 г. 12.02.2020 г. 13.02.2020 г. 14.02.2020 г. Общо обслужени граждани за седмицата
БДС - ОДМВР 160 94 167 98 150 669
Първо РУ Стара Загора 144 146 109 124 150 673
Второ РУ Стара Загора 180 128 112 132 122 674
РУ КАЗАНЛЪК 180 159 129 154 187 809
РУ ЧИРПАН 61 52 46 27 39 225
РУ РАДНЕВО 42 38 33 23 47 183
РУ ГЪЛЪБОВО 43 24 27 30 18 142
Общо: 810 641 623 588 713 3375
Общо обслужени граждани за седмицата:

 18 февруари 2020 | 08:19