МВР

ОД Стара Загора

 

Информация за натовареността на гишетата в звената на сектор "Български документи за самоличност"

16 мар 2020

         
         Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР – Стара Загора, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи във всяко едно от звената БДС на територията на област Стара Загора.         
Мярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена БДС, както и е с цел допринасяне на удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.           
Готовите лични документи се получават в звеното БДС на ОДМВР – Стара Загора, където е подадено заявлението.

В тази връзка Ви предоставяме информация за натовареността на звената БДС при ОДМВР - Стара Загора, както следва:

ОДМВР - Стара Загора 16.03.2020 г. 17.03.2020 г. 18.03.2020 г. 19.03.2020 г. 20.03.2020 г. Общо обслужени граждани за седмицата
БДС - ОДМВР 100 83 57 64 78 382
Първо РУ Стара Загора 84 69 53 58 83 347
Второ РУ Стара Загора 71 75 72 65 55 338
РУ КАЗАНЛЪК 98 71 53 71 82 375
РУ ЧИРПАН 41 21 14 24 27 127
РУ РАДНЕВО 27 15 14 19 10 85
РУ ГЪЛЪБОВО 26 24 15 0 0 65
Общо: 447 358 278 301 335 1719
Общо обслужени граждани за седмицата:

 20 март 2020 | 17:19