МВР

ОД Стара Загора

 

Издаване и подмяна на свидетелство за управление на МПС/ Issuance and renewal of driving license

12 ное 2018

Заявления за издаване на СУМПС се подават в сектор “Пътна полиция” – Стара Загора и звено “Пътна полиция” - Казанлък при:
       - първоначална регистрация (първо СУМПС).
       - ако има промяна на постоянен адрес и предходният документ СУМПС е издаден от друг град.
       - ако е изгубен/откраднат предходния документ, СУМПС или контролен талон.

Заявления за издаване свидетелства за управление на МПС обикновена услуга (само в случай на подмяна поради изтичане на валидността на свидетелството) се подават в Районните управления “Полиция” по постоянен адрес, съгл.зап.№ 8121з-1145/ 17.09.2015 г. на гл.секретар на МВР.

- Първо РУ - Стара Загора
- Второ РУ - Стара Загора
- РУ - Казанлък
- РУ - Чирпан
- РУ - Раднево
- РУ - Гълъбово

Заявление за подмяна на свидетелство за управление на МПС (СУМПС) трябва да се подаде в срок до 30 дни от датата на изтичане на тяхната валидност.

При подаване на заявлението трябва да представите следните документи:
      • платена такса;
      • старото свидетелство за управление на МПС;
      • контролен талон;
      • карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от ТОЛЕК или ТЦЛЕК. Документите трябва да бъдат в оригинал.

 

 

 15 октомври 2019 | 15:45