МВР

ОД Стара Загора

 

Издаване и подновяване на свидетелство за управление на МПС/ Issuance and renewal of driving license

12 ное 2018

Заявление за подновяване на СУМПС с обикновена услуга може да се подаде  във всяко едно от районните управления на територията на област Стара Загора при:

- изтичане на срока на валидност;
- вече изтекъл срок на валидност;
- промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация;
- издаване на дубликат.  

Във всички останали случаи, заявленията за издаване на СУМПС се подават само в сектор “Пътна полиция” при ОДМВР – Стара Загора и група “КАТ Пътна полиция” – Казанлък.
При подаване на заявление за издаване на СУМПС е предоставена възможност за избор на звено, от което да бъде получено новото СУМПС ( от звеното "Пътна полиция" или от всяко едно Районно управление при ОДМВР - Стара Загора).
    
- Първо РУ - Стара Загора
- Второ РУ - Стара Загора
- РУ - Казанлък
- РУ - Чирпан
- РУ - Раднево
- РУ - Гълъбово

Заявление за подмяна на свидетелство за управление на МПС може да се подаде и преди изтичане срока на валидност.

При подаване на заявлението трябва да представите следните документи:
      • платена такса;
      • старото свидетелство за управление на МПС;
      • контролен талон;
     • валидно медицинско удостоверение на водач на МПС за съответната категория,  със заключение от издаващия лекар - подлежи или не подлежи на комисия ТОЛЕК и ясно видим регистрационен номер на медицинското или протокол от ТОЛЕК или ТЦЛЕК. Документите трябва да бъдат в оригинал.

 

 

 19 август 2020 | 13:24