МВР

ОД Стара Загора

 
      Уважаеми граждани,
      Нашата цел в работата ни е да осигурим качествено и ефективно обслужване, като разчитаме на Вашите впечатления и препоръки. Всеки може да попълни Анкета за удовлетвореността на гражданите във всяка приемна в сграда на МВР или чрез електронната ни поща [email protected]
      След като изтеглете бланката, може да я попълнете електронно и да я изпратите на горепосочената поща. Не е задължително попълването на лични данни.

Анкета

Доклад за удовлетвореността на потребителите на административни услуги в ОДМВР - Стара Загора през периода от 01.01.2018 г. до 30.11.2018 г.

Доклад за удовлетвореността на потребителите на административни услуги в ОДМВР - Стара Загора за периода от 01.01.2019 г. до 30.11.2019 г.

Годишен доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потреби-телите на административни услуги, предоставяни от РДПБЗН – Стара Загора през 2019 г.

Доклад за измерена удовлетвореност на потребителите от предоставеното административно обслужване в ОДМВР – Стара Загора през 2020 г.

Доклад от проведено наблюдение по метода „Таен клиент“ в ОДМВР Стара Загора