Уважаеми граждани,
     Нашата цел в работата ни е да осигурим качествено и ефективно обслужване, като разчитаме на Вашите впечатления и препоръки. Всеки може да попълни Анкета за удовлетвореността на гражданите във всяка приемна в сграда на МВР или чрез електронната ни поща [email protected]
       След като изтеглете бланката, може да я попълнете електронно и да я изпратите на горепосочената поща. Не е задължително попълването на лични данни.


Анкета