МВР

Синдикат на служителите в МВР

 

06 август 2020

Проект на Заповед за изменение на Заповед №8121з-286/12.03.2020 г. за определяне размера на средствата за СБКО на персонала по бюджета на МВР

Прикачени документи 20200803-812100-11504-СБКО-МВР-2020   (pdf - 689,00KB) - 06 авг 2020 12:28
Изображения

 06 август 2020 | 12:30