МВР

Синдикат на служителите в МВР

 

21 октомври 2020

Становище по Проект на Наредба за реда за организацията и разпределянето на работното време

Становище по Проект на Наредба за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режимът на дежурство, времето за отдих и почивките за държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи 
Прикачени документи 20201020 М-49-2020 Pismo SSMVR Proekt Naredba IT MVR   (doc - 327,00KB) - 21 окт 2020 17:12
Изображения

 21 октомври 2020 | 17:15