МВР

Синдикат на служителите в МВР

 

ПРОЕКТ на Закон за изменение и допълнение на ЗМВР

05 авг 2019

ЗИД на ЗМВР, подготвен за внасяне за заседание на Министерския съвет, Справка-таблица за отразяване на становищата и предложенията по проекта получени в рамките на общественото обсъждане и Справка-таблица за отразяване на становищата, получени при съгласуването по реда на чл.32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация...
Прикачени документи 812100-11906-2019   (pdf - 352,00KB) - 05 авг 2019 16:12
PROEKT ZID ZMVR   (doc - 192,00KB) - 05 авг 2019 16:13
Tablitsa 26 ZID ZMVR   (doc - 1 018,00KB) - 05 авг 2019 16:13
Tablitsa 32 ZID ZMVR   (doc - 164,00KB) - 05 авг 2019 16:13

 05 август 2019 | 16:13