МВР

Синдикат на служителите в МВР

 

ИНФОРМАЦИЯ от проведено извънредно заседание на ССП-МВР на 27.08.2019 година.

30 авг 2019

1.Съпроводително писмо рег.№ 812100-13164/30.08.2019 г.
2.Протокол рег.№ 8121р-15519/30.08.2019 г.
3.Стенограма рег.№ 8121р-15445/29.08.2019 г.
Прикачени документи 812100-13164-30082019   (pdf - 215,00KB) - 30 авг 2019 17:18
8121p-15519-30082019   (pdf - 971,00KB) - 30 авг 2019 17:19
8121p-15445-29082019   (doc - 165,00KB) - 30 авг 2019 17:19

 30 август 2019 | 17:19